ทางไปปากน้ำชุมพรจุด1(7971)
ทางไปปากน้ำชุมพรจุด1(7971)